De begeleiders

Henk Eggink

Al meer dan 25 jaar is Henk (1973) actief op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De laatste 14 jaar als trainer bij opleidingsinstituut de Baak. Zijn missie is mensen te begeleiden in hun ontwikkeling om optimaal te kunnen functioneren in hun werk en leven. Met zijn kwetsbaarheid nodigt hij deelnemers uit een diepere laag in zichzelf op te zoeken. Te onderzoeken wat er in het hier en nu gebeurt. Hiermee krijgen ze inzicht in de eigen patronen zodat er ruimte ontstaat om passende keuzes te maken in elk moment. Belangrijk daarin is het onderscheid tussen doen en zijn. Zo ontwikkelen deelnemers de mogelijkheid om met meer complexiteit in het werk en leven om te gaan, zonder in de stress te geraken. Door met meer presentie en veerkracht in het leven te staan. Henk schept daarvoor de juiste sfeer; luchtig, confronterend maar altijd afgestemd op waar de deelnemer zich bevindt.

Ronny van der Kam

Ronny (1959) werkt sinds 2003 als trainer en coach. Vele groepen en individuen werden door haar enthousiasme geïnspireerd om het pad van zelfonderzoek op te gaan. Onder het motto “Practice what you preach” weet zij de diepzinnigheid van het bewustzijnswerk op een zeer persoonlijke wijze over te dragen. Het leven van alledag is voor haar een grote bron van inspiratie. Zij deed veel levenswijsheid op in haar moederschap, haar liefdesrelaties in combinatie met haar studies en haar werk. Haar belangrijkste levensvraag hierbij is steeds: “Hoe blijf ik als mens in de veelal stressvolle dagelijkse omstandigheden van het leven 100% trouw aan mijzelf en aan mijn innerlijke waarheid? Hoe kan ik daaruit volledig en vrij in verbinding zijn met de ander?” Haar werkwijze kenmerkt zich, naast haar praktische inslag, door nabijheid en door liefdevolle helderheid. Met een bijzondere mix van persoonlijke betrokkenheid en onverschrokkenheid weet zij velen te motiveren om het pad van zelfbevrijding te gaan.

Caroline van Lankveld

De passie van Caroline (1972) is mensen bewegen om bewuster, vriendelijker en vrijer in het leven te staan. Zij begeleidt hen om lichaam, hoofd én hart meer in balans te brengen. Dit onder andere door (loopbaan)coaching, training en lichaamsgerichte psychotherapie. Hoe vaak houden we ons gevangen door onze, meestal onbewuste, gedachten, oordelen, overtuigingen, aannames, impulsen en reacties? Het vraagt kracht en lef om hierbij stil te staan, het soms niet te weten, uit je comfort zone te stappen en om nieuwe, onbekende wegen te verkennen. Elke dag wordt Caroline verrast en geïnspireerd door de moed waarmee mensen stilstaan en de tijd en ruimte nemen om te werken aan datgene wat op dat moment de aandacht vraagt. In het werken met mensen zoekt Caroline naar authenticiteit vanuit warmte, nieuwsgierigheid en scherpte. Haar uitgangspunt is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het lichaam geeft daarbij altijd weer een ingang om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen en contact te maken met wat wezenlijk is voor iemand.

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf…”

– Galileo Galilei

Individuele begeleiding

Soms is er naast de training behoefte aan extra begeleiding. Dat kan ontstaan omdat er zich vragen aandienen die je liever individueel verder uitwerkt. Of die niet passen in de groep. Dan kan een stukje individuele begeleiding passend zijn. De begeleiders van The Heart of Being Human zijn ervaren coach of therapeut. Daarmee is er voldoende expertise om ook een stukje individuele begeleiding te ontvangen vanuit het team als jouw situatie daarom vraagt. Deze begeleiding zal los van het programma geoffreerd worden.

Loopbaancoaching

Als er specifieke loopbaanvragen los komen in het programma, is aparte coaching ondersteunend om tot een nieuwe invulling van werk te komen. De begeleiders van het programma kunnen je deze ondersteuning op verzoek bieden.

Persoonlijke coaching

Soms is er behoefte aan individuele begeleiding. Extra persoonlijke aandacht om verder de diepte in te gaan. Dat kan altijd. Jij houdt zelf de regie in handen. Hoe vaak en rond welk thema wil je verder praten?

Therapeutische begeleiding

Sommige oude patronen zijn niet zo gemakkelijk los te laten. Vooral als er heftige emoties omheen spelen. Dan kan therapeutische begeleiding behulpzaam zijn. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en je aanvullende verzekering wordt deze (deels) vergoed.

Waar wacht je nog op?